Putten voor elkaar

Putten voor Elkaar

Mee willen doen = is mee kunnen doen!

Putten voor Elkaar is een welzijns- en hulpverleningsorganisatie die zich inzet voor alle inwoners van Putten.

Putten voor elkaar

Onderzoek ‘Samen Meedoen’

Heb jij het gevoel dat je kunt meedoen in Putten? Laat het ons weten door mee te doen aan ons onderzoek!

Alles op het gebied van sport, welzijn & hulpverlening in Putten.

Vanaf 2022 zijn Actief Putten, Jeugdpunt, Stimenz en Welzijn Putten gaan samenwerken onder één naam: Putten voor Elkaar. Daarmee hopen we meer voor de inwoners van putten te kunnen betekenen.

Terwijl al onze activiteiten gewoon doorgaan, werken we samen aan nieuwe aanbod aan de hand van 4 thema’s. Voor elk thema hebben we een werkgroep gemaakt. Hierin zitten medewerkers van alle vier de organisaties met de meeste kennis en ervaring op het themagebied.

Door te luisteren naar de inwoners en onze partners onderzoeken we wat de vraag is in Putten. Vervolgens bekijken we wat het huidige aanbod is en zoeken we uit waar het nog aan ontbreekt.