Gezin & opvoeding

Opgroeien en opvoeden verloopt vaak op een weg met hobbels en soms kan het gebeuren dat je vragen hebt. Bij Putten voor Elkaar helpen we je weer op weg.

Een fijne jeugd in Putten

Iedere ouder wenst zijn of haar kind een mooie jeugd toe. Een jeugd waarin ze veilig kunnen opgroeien. Maar geen enkele opvoeding verloopt perfect en vlekkeloos.

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk en alle ouders hebben wel eens vragen of lopen even vast. Heb je vragen over de opvoeding van je kinderen? Of is er veel ruzie in het gezin? Dan is er bij Putten voor Elkaar alle ruimte om deze vragen te stellen. Bekijk hier met welke vragen je bij ons terecht kan.

Onzekerheid en twijfels

Voor iedere ouder is het herkenbaar: twijfels of zorgen over de opvoeding van je kind. Je vraagt je af of je het wel goed doet en wat er eventueel beter kan. Wil je daar eens over praten met iemand? Of wil je dat er verandering komt voor jouw situatie en weet je niet waar je moet beginnen? Dan kun je bij ons terecht. Eén van onze (jeugd) maatschappelijk werkers kan je in één of meerdere persoonlijke gesprekken advies geven over opvoeden.

De hulp van een (jeugd) maatschappelijk werker

Een (jeugd) maatschappelijk werker helpt kinderen en ouders bij het ontdekken van manieren die wellicht beter werken en biedt een luisterend oor. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

  • Faalangst

  • Vastlopen thuis of op school

  • Pesten of gepest worden

  • “raar” gedrag

  • Boosheid

  • Gescheiden ouders

  • Rouw en verlies

  • (huiselijk) geweld

  • Opvoeding

De (jeugd) maatschappelijk werker is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig betrokken. Bij de aanpak werkt de (jeugd) maatschappelijk werker, indien ouders hier mee instemmen, samen met school of andere belangrijke mensen in jullie leven.

Inwonerondersteuner jeugd

Wanneer je kind vastloopt op school of met jeugdhulp te maken krijgt, komt er, naast de zorgen om het kind, veel op je af. Allemaal nieuwe termen en vragen waar je wellicht niet direct een antwoord op weet.

Speciaal daarvoor is er een inwonerondersteuner jeugd die met jou en jouw gezin meedenkt en meeloopt. Hij of zij kan een weg wijzende rol spelen in de toegang tot zorg en ondersteuning op alle zorgwetten.

Sam& is er voor alle kinderen in Putten!

Is er geen geld voor sport, verjaardagen, schoolspullen, zwem-, dans- of muziekles? Sam& Putten helpt door het betalen van belangrijke dingen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Via de website www.samenvoorallekinderen.nl kunnen ouders nu zelf meerdere aanvragen per kind doen. Wil je kind meedoen aan een sport en heeft het ook een laptop nodig om het huiswerk te kunnen maken? Dan kan dit in één keer worden aangevraagd. Sam& is er voor alle kinderen en jongeren van 0 – 21 jaar uit Putten.

Sam& is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Putten, Stichting Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp.

Lukt het u niet om zelf een aanvraag te doen? Vraag dan om hulp bij een Intermediair. Misschien heeft de basisschool van je kind een Intermediar. Zo niet, neem dan contact op met Putten voor Elkaar via het algemene telefoonnummer. Heb je al aanvragen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur lopen bij een intermediair en wil je meer aanvragen voor je kinderen doen? Neem ook dan contact op met je intermediair.