Vrijwilligerswerk

Iets betekenen voor een ander, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe vaardigheden opdoen, bezig zijn. Er zijn veel redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Wil je iets voor een ander betekenen? Super! Dan helpen we je graag op weg. Bekijk hieronder de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen in Putten.

Servicepunt Vrijwillige Inzet in Putten

Dit servicepunt is er voor vrijwilligers en voor organisaties/verenigingen in Putten die met vrijwilligers werken. Ook kunnen mensen die zich in zetten op vrijwillige basis, zonder aan een organisatie gekoppeld te zijn, voor vragen en informatie terecht bij het Servicepunt Vrijwillige Inzet. Onder het servicepunt valt de MaS, de vrijwilligersvacaturebank en het project de Verschilmakers. 

Verschilmakers 

Vrijwilligerswerk onder jongeren stimuleren. Dat doen wij in het programma De Verschilmakers. We bieden organisaties die hun huidige vrijwilligersbestand willen verjongen, drie jaar lang intensieve ondersteuning en begeleiding. Zodat zij nog meer en beter in staat zijn jonge vrijwilligers aan zich te binden. Zo creëren we nieuwe generaties vrijwilligers en sociaal initiatiefnemers. Echte Verschilmakers. 

Maatschappelijke stage 

Een maatschappelijke stage is een vorm van leren buiten de school, waarbij scholieren kennis maken met vrijwilligerswerk. De maatschappelijke stage geeft praktisch inhoud aan het begrip burgerschap. 

Op de Noord Veluwe wordt rond de maatschappelijke stage samengewerkt door scholen, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerssteunpunten. Centraal staat Mas4you.nl. Op deze site zoeken de leerlingen naar een stageplek en bieden vrijwilligersorganisaties maatschappelijke stages aan.  

Vrijwilligersorganisaties in Putten die maatschappelijke stage in hun organisatie willen aanbieden kunnen hun maatschappelijke stageplek aanmelden bij Mas4you.nl. Het servicepunt vrijwillige inzet kan helpen bij vragen van vrijwilligersorganisaties bijvoorbeeld over welk werk geschikt is voor een maatschappelijk stagiair. Ook bij problemen met Mas4you.nl kunnen stagebieders contact opnemen met het servicepunt. Leerlingen kunnen met hun vragen terecht bij de docent op school en niet bij het servicepunt.  

Maatschappelijke begeleiding statushouders

Elke gemeente heeft de opdracht van de rijksoverheid gekregen om statushouders te voorzien van een woning. In Putten coördineert Welzijn Putten deze taak in opdracht van de gemeente Putten. Zodra statushouders in een eigen woning krijgen, is bijna alles nieuw voor hen. Bijvoorbeeld de Nederlandse taal en cultuur, de woonomgeving en medische voorzieningen. Bij Welzijn Putten zijn er maatschappelijk vrijwilligers en taalmaatjes actief om hen hierbij te ondersteunen. 

Maatschappelijk vrijwilligers 

Maatschappelijk vrijwilligers helpen statushouders bij praktische zaken. Denk aan de verhuizing, het inrichten van de woning, het inschrijven bij de huisarts en het zoeken naar een school voor de kinderen. Maatschappelijk vrijwilligers maken statushouders wegwijs in Putten. Zij geven informatie over de Nederlandse samenleving en besteden aandacht aan het opbouwen van een netwerk en contact met buren. Samen met de vrijwilliger werkt de statushouder aan een nieuwe toekomst. 

Taalmaatjes 

Voor goede inburgering is het begrijpen en spreken van de Nederlandse taal onmisbaar. Taalmaatjes zijn vrijwilligers die statushouders helpen bij het oefenen van de Nederlandse taal in de praktijk. 

Nieuwkomers helpen

Wil jij nieuwkomers helpen bij het maken van een nieuwe start in Putten? Geweldig! Als vrijwilliger sta je er niet alleen voor. Putten voor Elkaar ondersteunt je hierbij. Ook geven we je trainingsmogelijkheden. Wil je je aanmelden of meer weten? Neem contact op met Noah Doppenberg via telefoonnummer 0341-740051 / 06-59833056 of per e-mail: ndoppenberg@puttenvoorelkaar.nl