Mantelzorg

Wanneer je veel voor iemand zorgt binnen je gezin of daarbuiten dan noemen we dat mantelzorg. Het kan een zware taak zijn. Wil je ergens over praten? Of heb je hulp nodig? Dan kun je terecht bij Putten voor Elkaar.

Voor mantelzorgers in Putten

Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de zorg voor iemand met een ziekte of beperking. Het helpen van een familielid of kennis voelt als vanzelfsprekend. Overbelasting ligt echter op de loer.

Passende ondersteuning
Putten voor Elkaar kan mantelzorgers helpen in de zoektocht naar passende ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan informatie en advies, een luisterend oor, praktische hulp en emotionele steun. Vrijwilligers en beroepskrachten kunnen met hun vragen over mantelzorg ook terecht bij Putten voor Elkaar.

Wanneer je jong bent en zorgt voor een ander

Veel jongeren zorgen voor een ander. Maar hoe weet je of je mantelzorger bent? Doe de Mantelzorgtest en ontdek het. Als je graag eens wilt doorpraten over de uitkomst van deze test of om te zien waarin je ondersteund zou kunnen worden, neem dan contact op onze mantelzorgconsulent.

De KOPP/KOV training
De KOPP/KOV groep is voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblematiek tussen 8-23 jaar die in Harderwijk, Ermelo en Putten wonen. Het doel van een KOPP/KOV-training is het kind meer vertrouwen en inzicht te geven in eigen kunnen. Daarnaast wordt het kind gecoacht in de relatie met zijn ouders en op welke manier er ruimte gemaakt kan worden om ‘gewoon’ kind te zijn. Neem bij interesse contact op met onze mantelzorgconsulent.