Speciaal voor jongeren

Wij vinden het fijn als jongeren zich goed voelen! Voor jongeren die behoefte hebben aan een luisterend oor of mee willen doen aan activiteiten en de jongeren die zelf iets willen organiseren, staan de jongerenwerkers klaar!

Jongerenwerk in Putten

Putten voor Elkaar zet zich in door jongeren te ontmoeten daar waar zij zijn. Wanneer nodig kan er extra aandacht gegeven worden aan zowel het individu als aan een groep.

Als jongerenwerkers staan we naast de jongeren en kijken we met hun mee naar de vragen waar zijn mee rondlopen. Hierin vinden wij het van belang om aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren. Om ons werk goed uit te kunnen voeren hebben wij een actieve houding en ontmoeten we jongeren op de plekken waar zij te vinden zijn. Dit kunnen zijn: sportverenigingen, school, evenementen, activiteiten of online. Daarnaast nodigen we jongeren uit om naar ons toe te komen wanneer die behoefte er is.

Hoe we werken

Voor ons geldt: we werken in opdracht van de gemeente, maar voor jongeren. Onze doelgroepen zijn tieners (10–16 jaar) en jongeren (16–23 jaar). Voor een groepsaanpak hanteren we specifieke analyse-instrumenten en gerichte methodieken. Meer weten over jongerenwerk of voorlichting en preventie? Neem dan contact met ons op.

Jeugd-kelder als ontmoetingsplek

Samen met de jongeren willen wij ervoor zorgen dat de jeugd-kelder een fijne plek blijft waar ze elkaar en ons kunnen ontmoeten. Doordat we vaak nieuwe jongeren leren kennen is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. We vragen waar hun interesses liggen en wat zij nodig hebben om zich prettig te voelen. De kelder moet een ruimte blijven voor waar jongeren zichzelf kunnen zijn en met elkaar activiteiten kunnen ondernemen en organiseren zoals spelletjes en filmavonden. Ook is dit de plek waar we trainingen geven aan jongeren en gaan zitten wanneer er coaching gesprekken zijn.

Verschilmakers

De Verschilmakers is een groep speciaal voor jongeren die het leuk vinden om activiteiten te organiseren en die graag van betekenis willen zijn voor een ander. Onder begeleiding van Putten voor Elkaar wordt onderzocht hoe jongeren dit kunnen doen, hoe zij op hun eigen manier en door hun eigen talenten in te zetten bij kunnen dragen aan de samenleving. Wij geloven dat alle jongeren van toegevoegde waarde zijn en gaan hierover graag met jongeren in gesprek.