Over Putten voor Elkaar

Ons ideaal? Een betrokken buurt. Buurten waar mensen naar elkaar omkijken, waar iedereen kan én mag meedoen. Wij willen iedereen die hier woont de kans geven om anderen te ontmoeten, te helpen en met hen te verbinden. Want... een buurt ben je met elkaar.

Wie is Putten voor Elkaar?

Putten voor Elkaar is ontstaan uit een samenwerking van verschillende welzijnsorganisaties: Stimenz, Jeugd-Punt, Welzijn Putten en Actief Putten. Een logische stap, want we delen dezelfde visie: zelfredzaamheid en samenredzaamheid vergroten onder de inwoners van Putten.

Waarom zijn wij er?

Gemeente Putten wil graag dat alle inwoners van Putten actief (kunnen) meedoen in de gemeente. En dat zij, wanneer nodig, snel en adequaat de juiste ondersteuning krijgen. Uit deze wens is Putten voor Elkaar ontstaan. Doordat we nu samenwerken kunnen we sneller én beter stappen zetten naar die betrokken en prettig leefbare buurt.

Wat doet Putten voor Elkaar?

We zijn er voor alle bewoners van Putten, dat als eerste. Maar dan wel als ondersteuner en niet als hulpverlener. Wij geloven namelijk in jouw eigen kracht. En dat er dan pas ‘samen kracht’ kan ontstaan. We zetten in op vrijwilligers hulp waar het kan en professioneel waar het moet. Onze professionals, partners en vrijwilligers ondersteunen op 4 verschillende thema’s:

  • Opgroeien en opvoeden

  • Leefstijl en gezondheid

  • Samen meedoen

  • Basis kracht

Meer weten?

Loop eens binnen bij één van onze spreekuren, stuur een mail met je vraag of bel ons op: 0341 740 051. Wil je graag samenwerken en ons helpen bij het realiseren van meer betrokken buurten? Mail dan naar contact@puttenvoorelkaar.nl. We kijken er naar uit om je ontmoeten.

"Wij willen iedereen die hier woont de kans te geven om anderen te ontmoeten, te helpen en met hen te verbinden."