Overlast & geweld

Geweld stopt niet vanzelf. Heb je geweld of overlast zelf ervaren of gezien? Weet dan dat je er niet alleen voor staat. Het is belangrijk we hier samen iets tegen doen. Er zijn organisaties die jou kunnen helpen en er zijn verschillende soorten hulp beschikbaar.

Ruzie, overlast of geweld

Ruzie of overlast is altijd vervelend. Zeker als het vaak gebeurt en als erbij geslagen of gescholden wordt. Soms is er ook, of alleen, sprake van psychisch geweld. Voorbeelden van psychisch geweld zijn: de ander bepaalt wat je wel of niet mag doen, je wordt gecontroleerd, gekleineerd, gemanipuleerd of gechanteerd. Een vorm van geweld is ook seksueel geweld waarbij je gedwongen wordt tot seksueel contact. Geweld komt voor in partnerrelaties maar ook in ouder-kindrelatie of broer-zusrelatie. In principe kan geweld dus in elke vorm van relatie voorkomen. Alleen herken je het vaak (zelf) niet.

Tip 1: Praat erover met iemand die je vertrouwt

Deel je problemen of mogelijk geheim met iemand. Blijf er niet alleen mee rondlopen. Praat met iemand in je omgeving over het geweld. Vaak lucht het op om erover te praten. Bovendien kan diegene met je meedenken en je helpen.

Tip 2: Praat met een maatschappelijk werker

Soms is het fijn om met een onafhankelijk iemand over je thuissituatie te praten, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werkers van Putten voor Elkaar bieden een luisterend oor en werken samen met jou aan een oplossing.

Ik ervaar burenoverlast. Wat moet ik doen?

Harde muziek of gestamp op de trap. Een hond die voor de deur plast. Een boom die de tuin overschaduwt of een kinderwagen op de galerij. Voor je het weet groeien kleine irritaties uit tot grote conflicten. Buren worden vreemden, of erger nog, vijanden. Als de emoties hoog oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie meestal geen goed.

Hoe lastig dat soms ook is, probeer toch altijd snel met de buren te praten.

  • Doe dat op een moment dat je niet boos bent en dat je de tijd hebt om een praatje te maken.

  • Vertel op vriendelijke toon waar je last van hebt. Toon ook begrip voor hun situatie.

  • Benoem zo specifiek mogelijk waar je last van hebt en benoem het tijdstip van de overlast.

  • Vertel wat de overlast met je doet.

  • Vraag om hun medewerking om een oplossing te zoeken en bedenk wat je er zelf aan kan doen.

  • Luister naar wat je buren te zeggen hebben, een uitleg kan soms veel verklaren.

  • Spreek iets met elkaar af waar je beiden tevreden over bent. Dan zijn de afspraken uitvoerbaar.

Pas als jullie er samen niet uitkomen, schakel je hulp in van Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling in Putten

De bemiddelaars van Buurtbemiddeling in Putten zijn vrijwilligers die getraind zijn in gespreksvoering en conflicthantering. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal, zonder daarbij partij te kiezen. Zij dragen geen oplossingen aan, maar helpen jou en je buren om zelf een oplossing te vinden. En als de emoties hoog oplopen, brengen zij het probleem weer terug tot de kern. Buurtbemiddeling voorkomt zo dat de ruzie uit de hand loopt.