Regelen van zorg

Je kunt gemakkelijk verdwalen in de wereld van zorg en zorgwetten. Daarom kun je altijd terecht voor hulp bij een onafhankelijke inwonerondersteuner van Putten voor Elkaar.

Regelen van zorg en ondersteuning in Putten

Onze inwonerondersteuners denken met je mee. Zij kunnen een belangrijke wegwijzende rol spelen bij de toegang tot zorg en ondersteuning. Ook als je situatie verandert of er andere vormen van zorg of ondersteuning nodig zijn. Een inwonerondersteuner kijkt mee met vragen over wonen, werk, onderwijs, vervoer, inkomen en andere zaken.

Hulp bij zorgwetten en mogelijkheden

Er zijn veel verschillende zorgwetten en mogelijkheden zoals bijvoorbeeld: WLZ (wet langdurige zorg), WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), ZVW (zorgverzekeringswet), JW (jeugdwet), UWV (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen). Wij kijken met je mee naar alle mogelijkheden hierbinnen.

Ondersteuning bij zorgaanvragen in Putten

Een inwonerondersteuner helpt je bij het verhelderen van de hulpvraag, denkt mee over oplossingen en ondersteunt je bij het doen van aanvragen bij de juiste instantie.

Inwonerondersteuner jeugd

Wanneer je kind vastloopt op school of met jeugdhulp te maken krijgt, komt er, naast de zorgen om het kind, veel op je af. Allemaal nieuwe termen en vragen waar je wellicht niet direct een antwoord op weet.

Speciaal daarvoor is er een inwonerondersteuner jeugd die met jou en jouw gezin meedenkt en meeloopt. Hij of zij kan een weg wijzende rol spelen in de toegang tot zorg en ondersteuning op alle zorgwetten.