Uniek Sporten

Inleiding
De gemeente Putten heeft de ambitie om iedereen een leven lang sport- en beweegplezier te laten ervaren. We zetten ons in voor een inclusieve sport- en beweegomgeving. Dit houdt in dat iedereen ongeacht leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid en sociale positie kan meedoen aan sport en bewegen.

Actief Putten is binnen de gemeente Putten het aanspreekpunt voor sportadvies en Uniek Sporten. 

Aanbod & Regionale Samenwerking
Omdat inclusief sporten zich vaak over gemeentegrenzen begeeft is het handig om hier regionaal in samen te werken. Dit doet de gemeente Putten samen met de gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Nunspeet en Oldebroek en Putten. De doelstelling van deze werkgroep is om de regionale infrastructuur voor inclusief sporten te versterken, regionaal vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten en kennisuitwisseling te bevorderen.

Platform Uniek Sporten
Om deze doelstelling te bereiken sluiten we als regio onder andere aan bij het landelijk platform Uniek Sporten. Samen met Uniek Sporten willen we het sportaanbod voor mensen met een beperking vergroten en deze doelgroep in contact brengen met sportorganisaties. Daarnaast bieden we ook sportadvies en ondersteuning voor deze doelgroep.   

Via www.unieksporten.nl wordt er een duidelijk overzicht gegeven van het beschikbare aanbod voor aangepast sporten, zowel lokaal als regionaal.

Voor meer informatie, hulp bij het kiezen van een sport of andere vragen kunt u terecht bij Joris van Keulen.