Sport & Beweegakkoord Putten

Sport & Beweegakkoord Putten

Na het sportakkoord 1 is er nu ook sportakkoord 2 gelanceerd! Ook in Putten zijn we hier druk mee van start gegaan.

Bij de start van de invulling van het lokale sport en beweeg akkoord hebben we een kerngroep gevormd. Samen geven we invulling aan dit akkoord. Een deel van het te besteden budget is bedoeld voor initiatieven door inwoners. Dit kunnen sportaanbieders of verenigingen zijn maar ook individueel kun je een aanvraag voor subsidie aanvragen. Uiteraard moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. De subsidie wordt via de website van de Gemeente Putten aangevraagd.

Het doel van het Lokaal sport- en beweegakkoord is dat iedereen in Putten naar eigen behoefte kan sporten en bewegen. Met de Subsidie sport- en beweegakkoord wordt u gestimuleerd om hier een steentje aan bij te dragen.

Past jouw idee binnen één van onze thema’s? 

  • Sporten en bewegen is toegankelijk voor iedereen

  • Een sterk aanbod voor inwoners in alle levensfasen

  • Vitale, sterke en veilige sportaanbieders

  • Sportfaciliteiten geven aanzet tot sport en bewegen

Met de Subsidie Sport- en beweegakkoord kun je:

  • Een sport- of beweegactiviteit opzetten en/of;

  • Een sport- of beweegactiviteit uitvoeren en/of;

  • Sport- of beweegmateriaal aanschaffen.