Open Club

Verenigingsondersteuning

Samen met sportverenigingen, sport & bewegen inzetten, als middel én als antwoord op sociale vraagstukken. Dat is de Open Club samenwerking! In de gemeente Putten worden verenigingen geholpen om dit met elkaar in te richten. Door deze samenwerking én de Open Club subsidie worden diverse activiteiten gestimuleerd. Deze activiteiten dragen bij aan een leefbare samenleving, die maatschappelijk effect en rendement opleveren. Meedoen hoeft niet, maar mag wel!

De Open Club bestaat in het seizoen 2023-2024 uit de volgende thema's:

- Evenementen
- Preventie
- Participatie
- Sportstimulering

Via deze pagina zullen de activiteiten en ontwikkelingen gedeeld worden. 

Contactpersonen Open Club
Rens Ruitenberg
T: 06-57684088
E: rruitenberg@actiefputten.nl